НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ

Предоставяме висококачествен надзор по време на проектирането, включително следните услуги:

  • Оценка на съответствието на инвестиционни проекти: Нашите експерти извършват подробна оценка на инвестиционните проекти, гарантирайки тяхното съответствие със зададените стандарти и изисквания;
  • Технически контрол по част Конструктивна: Осигуряваме високотехнологичен технически контрол, фокусиран върху конструктивната част на проектите, за да гарантираме тяхната надеждност и качество;
  • Съгласувателни процедури и одобрение на инвестиционни проекти: Нашите експерти ви помагат в процеса на съгласуване и одобрение на инвестиционните проекти, гарантирайки гладкото им приемане от всички съответни страни;
  • Изготвяне на комплексен доклад: Предоставяме детайлни комплексни доклади, които обобщават всички аспекти на надзора по време на проектирането, предоставяйки ви цялостна и ясна картина.

С нас можете да бъдете уверени, че вашите проекти са в ръцете на опитен и отговорен екип, готов да осигури успешното им изпълнение.