Нашите услуги

Нашият опит обхваща проектирането на комплексни процеси включващи всички фази, етапи и части на един инвестиционен проект:

  • пред проектни проучвания;
  • устройствено планиране;
  • инженерно проектиране по всички необходими части преминавайки през събиране на необходимите изходни данни за обекта, тяхното съгласуване със съответните инстанции, анализ на поставените цели, изготвяне на задание съвместно с Инвеститора, изчистване на детайли свързани с устройственото планиране, изготвяне на проекти по всички необходими части:
    • Технологична, Архитектура, Конструкции, ВиК, Електро, Машинна, ОВК, Енергийна ефективност, Геодезия и ВП, Пътна, Инженерна геология и хидрология, Озеленяване, Пожарна безопасност, План за безопастност и здраве, Проект за Управление на отпадъците.

В ИНЖЕНЕРИК можем да Ви помогнем както с проектирането на нови съоръжения, така и с модернизацията на съществуващи.

Разработването на точна методика за управление на активи е начина за определяне на критичните местата в системата. 

Това са точките спрямо които разходите са от решаващо значение за управление на рисковете, свързани с потенциални аварии на активи.

Фирма Инженерик поема целия риск за управлението и пречистването на водите, свързани със съществуващи и бъдещи активи, след подписване на дългосрочен договор за управление и поддръжка. 

Ние ще се грижим за оптималното функциониране на всички активи и ще се стремим да осигурим висококачествени услуги на нашите клиенти.