Нашите услуги

Консултиране & Проектиране

Нашият опит обхваща проектирането на комплексни процеси включващи всички фази, етапи и части на един инвестиционен проект – ППП, устройствено планиране, инженерно проектиране по всички необходими части преминавайки през детайлно предпроектно проучване, последвано от събиране на необходимите изходни данни за обекта, тяхното съгласуване със съответните инстанции, анализ на поставените цели, изготвяне на задание съвместно с Инвеститора, изчистване на детайли свързани с устройственото планиране, изготвяне на проекти по всички необходими части: Технологична, Архитектура, Конструкции, ВиК, Електро, Машинна, ОВК, Енергийна ефективност, Геодезия и ВП, Пътна, Инженерна геология и хидрология, Озеленяване, Пожарна безопасност, План за безопастност и здраве, Проект за Управление на отпадъците.

В ИНЖЕНЕРИК можем да Ви помогнем както с проектирането на нови съоръжения, така и с модернизацията на съществуващи.

Управление на активи

Разработването на точна методика за управление на активи е начина за определяне на критичните местата в системата. Това са точките спрямо които разходите са от решаващо значение за управление на рисковете, свързани с потенциални аварии на активи. ​