“Новите филтри от естествено дърво премахват 99% от бактериите в замърсената вода.

Всеки, който е готов да представи новата технология на по-широки общности, може да се позове на насоките на изследователския екип.”💦

https://interestingengineering.com/science/new-natural-wood-filters-remove-99-of-bacteria-in-contaminated-water